Thấu kính zoom RIWO

Có cơ cấu khóa và kết nối C-mount,

Ngâm và hấp được