Thấu kính gập góc RIWO

Có cơ cấu khóa và kết nối C-mount,

Có bộ tách chùm tia, 10% cho mắt, 90% cho camera

Ngâm tiệt trùng được

Mô tả

Có cơ cấu khóa và kết nối C-mount,

Có bộ tách chùm tia, 10% cho mắt, 90% cho camera

Ngâm tiệt trùng được

f = 22 mm……………………………………… 5257.221

f = 27 mm……………………………………… 5257.271

Nội dung đang cập nhật...